Utveckla den psykiatriska vården

I mötet med en Hjärnkollambassadör får du möjlighet att ställa alla de där möjliga och omöjliga frågor som du kanske inte vågat ställa tidigare. Genom sin långa erfarenhet har ambassadörerna också en unik kunskap om hur man arbetar med dessa frågor i hela landet.

Den psykiatriska specialistvården har trots sin dagliga kontakt med patienter och anhöriga behov av en dialog med själverfarna och dess anhöriga utanför sin dagliga verksamhet.

Det är en erfarenhet som Hjärnkolls ambassadörer drog efter att under flera år deltagit i nationella utvecklingssatsningar riktat till psykiatrin. I vissa projekt har ambassadörerna haft en avgörande betydelse för de positiva resultaten, till exempel inom projektet Bättre vård mindre tvång.

Ambassadörerna och verksamheter inom Riksförbundet Hjärnkolls medlemsorganisationer kan bidra till att utvecklingen av den psykiatriska vården tar fart. Du kan boka en ambassadör som har erfarenhet av just det område som du har störst behov av att utveckla. Det kan handla om allt från tvångsvård till hur du på bästa sätt kan möta anhöriga i den psykiatriska öppenvården.

Förutom att boka en eller flera ambassadörer kan du också boka etikcaféer. För att få en god kvalitet i arbetet med etikcaféer och för utställningen rekommenderar vi att ni också bokar en ambassadör.

Boka en ambassadör

Hjärnkollambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och bidrar med värdefulla strategier och verktyg som din arbetsplats kan ha nytta av. Du kan boka en ambassadör för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vi har över 350 ambassadörer i hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter.

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, hör av dig till: info@hjarnkoll.se, 08-120 488 46, 08-120 488 54.