Valberedning: (årsmöte 2019)

Valberedning för Föreningen (H)järnkoll Örebro län består av:

Elisabet Norlinder, sammankallande och ordförande, e.norlinder@bredband.net

Tuula Pettersson

Nina Larsson

Gäller från årsmötet 2019 04-25.