Valberedning: (årsmöte 2018)

Kerstin Fjärrfors, Föreningen Balans Örebro

Tuula Pettersson, Attention Lindesberg med grannkommuner

Elisabet Norlinder, Föreningen Stjernan

Nils Eriksson, Attention Lindesberg med grannkommuner