Tuula Pettersson

Ambassadör/administratör

Föreläser om vikten av tydlighet och att vara förälder till barn med NPF, sorg och glädje.