Nina Larsson

Ambassadör

Föreläser om Borderline, Posttraumatisk stress (PTSD), Ångest, Depression, Psykoser, Självskador, självmordsförsök, och missbruk/destruktivitet. Även om erfarenheten av att leva med en förälder med alkoholmissbruk. Hur jag levde då och hur jag lever nu. Idag är jag diagnosfri. Föreläser 1-2 timmar.