Vi var där! Invigning i Karlskoga

Representanter från Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län gratulerade och önskade lycka till när Psykiatriska Avdelningen i Karlskoga återinvigdes 29 april 2019.

Här finns 10 vårdplatser + 2 platser för brukarstyrd inläggning. Som patient får man en kontaktperson varje dag. Här finns också en utskrivningssamordnare. Ja, en hel del förbättringar inom den psykiatriska vården följer med den ”nya” avdelningen. Roligt att träffa många från ”den gamla” personalstyrkan som nu fortsätter, i delvis, nya fotspår. Många besökare kom för att uppvakta och önska framgång. Vi träffade politiker, tjänstemän, brukar/patientföreträdare och personal från samarbetsparter. ”Det här blir ett lyft för patienterna i västra länsdelen” kunde man höra lite här och var i korridorerna. God stämning, god dryck och goda kakor fanns i överflöd. Bara att ta för sig!

(H)järnkollsambassadörer som överräckte en blomma var Tuula Pettersson, Monica Winberg Buhr och Elisabet Norlinder.

Karin Sundin, Regionråd samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län klipper bandet.
Karin Sundin, Regionråd samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län klipper bandet.