Vi berättar hur det är! – (H)järnkoll Stockholm

Nu startar vi initiativet VÅGA PRATA – en plats på sociala medier där vi lyfter fram ungas berättelser om psykisk ohälsa. Vi utmanar den tillrättalagda, perfekta bilden av livet och gör plats för verkligheten. I morse berättade vi om projektet i TV4 Nyhetsmorgon. Du kan se klippet här!

VÅGA PRATA har startats av oss ambassadörer i Hjärnkoll Ung, eftersom vi tycker att det saknas en motkraft till alla de perfekta bilder vi ser på sociala medier. Som alla vet ökar den psykiska ohälsan bland unga idag och vi vet att sociala medier bidrar till det. Med VÅGA PRATA berättar vi hur det är – på riktigt. 

Alla unga får vara med och berätta
Vi bjuder in unga att berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa i våra kanaler på webben, podden och Youtube. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn, där vi delar berättelserna. Alla kanaler och berättelser hittar du på www.vagaprata.nu

Sitt inte tyst – du är inte ensam!
Här kan du som är ung vara med och berätta eller läsa andras berättelser. Sitt inte tyst – vi är många som känner likadant. Du är inte ensam!

Viktigt även för andra att läsa
Alla andra är välkomna att följa oss så att ni kan förstå unga bättre! Vi är många som har det jobbigt och samhället måste ta detta på allvar. Psykisk ohälsa syns inte alltid på utsidan!

Läs mer på www.vagaprata.nu 
Presskontakt och ledning: Lou Rehnlund, 070 369 5118
lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se
Övriga frågor: info@vagaprata.nu

VÅGA PRATA är ett projekt av Hjärnkoll Stockholm med stöd från Postkodsstiftelsen

– Den psykiska ohälsan ökar bland unga idag. Studier visar att sociala medier har ett ansvar för denna negativa trend.  Vi är därför stolta över att stötta projektet Våga prata, där unga ambassadörer startar upp ett antal digitala kanaler med målsättningen att skapa en motbild till den polerade, tillrättalagda människan som många möter idag i sociala medier, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.