Sydnärkenytt: “Världsdag för psykisk hälsa belystes”

Under torsdagen 10 oktober var det ”world mental health day” och detta uppmärksammades i världen, så även i Kumla. På Ica Maxi fanns föreningen Hjärnkoll på plats under tre timmar för att informera och prata om psykisk ohälsa.

Ambassadörerna från Hjärnkoll: Håkan Pettersson, Erik Widlund och Angelica Larsson. Foto: Sandra Wallin, Sydnärkenytt