Rapport från konferensen ”Vilket stöd finns för mig när jag mår pyton?”

0

Arrangörer var (H)järnkoll i Örebro län tillsammans med kommunerna i västra länsdelen och Psykiatrin, Region Örebro län. Vi riktade oss till personal som möter barn och unga i sitt arbete och om möjligt till ungdomar i skyddskommittéer och kamratstödjare. Vi som jobbade med att ta fram program och innehåll var (H)järnkollsambassadörerna Elisabet Norlinder, Tuula Pettersson och Monica Winnberg Buhr. Vi ambassadörer arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Vi vill framföra budskapet på konferensen.

Dagens konferens kom att innehålla föreläsningar som beskrev hur det är att må pyton och uppleva psykisk ohälsa men också flera programpunkter som beskrev vilken hjälp som finns att få.

Joanna Ström, (H)järnkollssupporter, berättade om sitt liv med värme och humor.

”Att må skit i skolan och känna sig utanför”. Alla motgångar gör mig svag i stunden men starkare på sikt! Fortfarande idag kan jag må pyton, vet att det blir bättre bara man kämpar.

 

Därefter var det elevhälsan i Karlskoga/Degerfors tur. Vi fick veta vilket stöd de kan ge vid psykisk ohälsa och drogrelaterade problem. Gunilla Spångberg, verksamhetschef från Centralt skolstöd och Maria Falk, skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig berättade.

Efter lunch lyssnade vi till Stefan Järn Rektor Gymnasiesärskolan Karlskoga information om gymnasiesärskolan och stöd till elever.

Nina Larsson, (H)järnkollsambassadör. Tog plats på scenen och genomförde sin berättelse.

”Jag orkade inte må PYTON längre. Man ska inte måla fan på väggen förrän man vet hur han ser ut. Alltså: Du ska inte oroa dig i förväg!”

Ingen var oberörd av hennes dramatiska livsberättelse som ändå blev lycklig till slut.

I en paus lotsades vi av Nathalie Petri, danspedagog på Kulturskolan, Dansa pausa, Karlskoga kommun, i ett avslappnande gympaprogram. Dansa pausa arbetar med ungdomar som är 10-18 år och som ofta har t.ex. ont i magen, höga krav på dig själv, stress, oro.

Efter gympan och Ninas föreläsning var vi mogna för att lyssna till Stefan Sundh, inspektör, kvarterspolis från Karlskoga.

”Varför tar ungdomar till droger? Funderingar från en kvarterspolis.”

Dagen avslutades med en föreläsning av Eva Skeppstedt från ungdomsmottagningen, Beroendecentrum, Psykiatrin, Region Örebro län. Hon redogjorde för ”Vilken hjälp finns att få?”

Moderator Elisabet Norlinder tackade avslutningsvis samtliga deltagare, funktionärer och utställare för en lärorik konferensdag som genomfördes tack vare många goda viljor, gränsöverskridande samarabete, positivt klimat och överinseende med delvis, strulande teknik!

 

Elisabet Norlinder, Senior (H)järnkollsambassadör

 

Bilder:

Nina Larsson, Hanna Sjöberg, Erik Widlund

 

Gunilla Spångberg och Maria Falk

 

 

Elisabet Norlinder tackar av polisman Stefan Sundh

 

Monica Randén och Anette Larsson från Tobakspreventiva enheten USÖ.