(H)järnkoll Örebro län var en av ca 90 utställare på SENIORFESTIVALEN

Lördagen den 5:e oktober firade Seniorfestivalen 10 år. Platsen för firandet var Conventum Arena.

Sorlet var högt, värmen var hög och stämningen var hög! Många stannade till vid (H)järnkollsbordet, där jag, Elisabet Norlinder och Tuula Pettersson, båda seniorambassadörer, förmedlade kunskap om psykisk ohälsa. Vårt informationsmaterial försvann snabbt från bordet och på slutet var det nästa bara några disktrasor kvar. Besökarna lovordade att vi ambassadörer finns och att vi vågar prata om psykisk ohälsa. Många berättade också om deras egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Tuula och jag var nöjda med vår insats. Utställarna representerade allehanda inriktningar och verksamheter. Föreningen Balans Örebro län, Patientnämnden, Nerikes fordonshistoriker, Sällskapet Gamla Örebro var några som fanns nära vårt informationsbord. Stina Hagström från Parkinson Örebro län var en av många som ville veta mer om (H)järnkoll.

Nu ser vi fram emot nya uppdrag där vi får informera om den psykiska ohälsan och att få förmedla hopp.

Att förmedla hopp är en stor uppgift som vi (H)järnkollsambassadörer har!

Elisabet Norlinder

Senior ambassadör för (H)järnkoll