(H)järnkoll firar 10-årsjubileum!

Det har nu gått 10 år sedan (H)järnkollkampanjen startade i vårt land 2009.

Projektledningen i Stockholm, med projektledare Rickard Bracken i spetsen och dåvarande myndigheten Handisam, utsåg de län eller Regioner som skulle bli kampanjlän. Vårt län kom inte med från start utan fick vänta till 2012 då kampanjen utvidgades. Målgruppen var allmänheten i åldersspannet 25-45 år.

Länet hade vid projektstart sju attitydambassadörer som verkade för att sprida information om (H)järnkoll.

Projektet skulle leda till en ökning av antalet attitydambassadörer. Målet var att utöka antalet ambassadörer till ca 20 personer. Projektet i sin helhet beräknas pågå från och med  2012-09-01 till 2014-12-31. Förlängning  beslutades till och med 2015-06-30. Under det sista halvåret bildades Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län som skulle ta över ansvaret för att driva attitydambassadörsverksamheten vidare in i framtiden. För att tillvarata attitydambassadörernas och supportrarnas intressen på bästa sätt bildades Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län. Sektionen utsåg en representant som ingår i styrelsen för Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län. På träff med samtliga länsansvariga i april 2015 meddelade projektledningen i Stockholm att (H)järnkoll ska förlängas ytterliga sex månader, till och med 2015-12-31.

Efter kampanjens slut gick verksamheten över i projektform som sedan gick över i Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län och som är en del av den förening som bildats i vårt län.

Samarbetet med Nätverket NSPH Örebro län och brukar-anhörigorganisationer var intensivt och tillsammans genomfördes många aktiviteter som spred kunskap om psykisk ohälsa direkt eller indirekt från anhöriga. Det arbetet fortgår inom ramen för Föreningen (H)järnkoll Örebro län och Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län. Antalet ambassadörer har ökat till antal och målgruppen är allmänheten från barn till äldre.

Från vårt län åkte 14 ambassadörer och deltog på jubileumsfestligheterna på Hotell Continental i Stockholm. Det blev många aha-upplevelser då många inte setts sedan 2015. På plats var naturligtvis några av huvudpersonerna från kampanjstarten, Rickard Bracken (projektledare), Göran Hägglund (ansvarig minister på den tiden) och Anki Sandberg (Attention/NSPH-Stockholm).

Vi var alla glada och hade goda minnen med oss i bagaget när vi sedan tog bussen hem mot fortsatt idogt arbete med att VÅGA PRATA OM PSYKISK OHÄLSA!

 

Programmet med föreläsningar

 

 

Karin, Jessica, Håkan, Elisabet, ambassadörer från Örebro län.
Rickard Bracken (projektledare, Handisam), Elisabet Norlinder (kampanjlänsansvarig Örebro län) Göran Hägglund (ansvarig minister, Socialdepartementet under kampanjtiden)