(H)järnkoll är en part i Nätverket NSPH Örebro län!

Representanter från nätverket träffade kollegor från Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro län i en nätverksträff i dagarna 2 på Scandic Grand hotell i Örebro. Konferensens syfte var erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Mårten Jansson, utvecklingsledare från NSPH-kansliet i Stockholm var självklar moderator. Vid sin sida hade han Conny Allaskog från Skåne. Han sitter också i NSPH:s styrelse och har stor och lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Han berättade om motgång och medgång och förmedlade att det tar lång tid att påverka beslutsfattare och samarbetsparter att till fullo förstå nyttan med brukarmedverkan. Han var hoppingivande!

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagarna hade många tips och råd att delge varandra och vi lämnade konferensen en smula klokare än när vi först kom dit! Möjligen var vi också något tyngre med tanke på vad vi åt av kakbuffén som erbjöds vi kaffepauserna. Vi önskade alla att konferensen skulle återkomma om ett år. Återstår att se vad som händer!

Varje NSPH-nätverk hade fått inbjudan att delta med fem representanter. Från oss i Örebro län var vi sex! Dessa var: Patrik Holmström, Håkan Pettersson, Elisabet Norlinder, Birgitta Gunnarsson,  Sven-Erik Johansson och Beatrice Skoog.

Elisabet Norlinder