“Från dårar, usla, svagsinte och rasande till dagens patienter och brukare” Mitt perspektiv!

0

I går föreläste jag om psykiatrins utveckling och historia på Föreningen Attention i Lindesberg med grannkommuners årsmöte på Studieförbundet Vuxenskolans i Lindesberg.

Jag har studerat den psykiatriska vården genom tiderna för att få en förståelse för den vård som min dotter tar del av år 2019.

Det var många besökare på plats och jag fick intrycket av att alla tyckte det var en intressant föreläsning.

 

Sammanfattning av föreläsningen

}  Staten tog över ansvaret för det svenska hospitalväsendet 1533, genom Gustav Wasas stadga ”Ordning för helgeandshus och hospital.”

}  Det var för att nöden efter klostrens stängning inte skulle få förödande konsekvenser.

}  Hospitalen blir sedan inrättningar för sinnessjukdomar. Sedan tidigare fanns hospital för spetälska och veneriska sjukdomar.

}  Landstingen tog 1967 över huvudmannaskapet efter staten för mentalsjukhusen.

}  Många brutala metoder prövades på ”dårarna” för att ”behandla” deras åkommor, många dog. Vanmakten var drivande.

}  Olika bad-och vattenbehandlingar har haft en särställning inom sinnessjukvårdens historia.

}  Idag styrs behandling och omvårdnad av forskningsresultat, beprövad erfarenhet, kompetens och kvalitet.

}  Etiska överväganden och individens vilja ska vara vägledanade så långt som det är möjligt.

}  Anhöriga/närstående ska, om möjligt, vara delaktiga.

}  Den psykiatriska vården har varit föremål för många utredningar under årens lopp. Nu kan den bara bli ännu bättre!

 

Elisabet Norlinder, senior attitydambassadör