Psykisk (o)hälsa känner ingen ålder

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Dag(ar) - 2019-09-13
12:00 - 14:10

Plats
Föreningarnas hus


Lunchseminarium i Örebro, fredag 13 september 12.00 – 14.10

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. Välkommen på lunch som
ger ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt.

Under seminariet får du träffa ett par av Hjärnkolls seniorambassadörer. De ger smakprov från sina föreläsningar som bygger på deras livsberättelser.

Du får också en inspirerande föreläsning av Susanne Rolfner Suvanto, fil.mag/leg.ssk som under många år har föreläst, undervisat och arbetat på nationell nivå med frågor som rör
äldres psykiska ohälsa.

Vi presenterar vår nya satsning på samtalsgrupper för seniorer – Vi pratar om livet – med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare. Vi berättar om hur Hjärnkoll arbetar med
att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre.

För information kontakta marie.milling@hjarnkoll.se

Vi bjuder på lunch.