Inbjudan till en konferens om Äldres psykiska hälsa

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Dag(ar) - 2019-09-10
13:30 - 18:00

Plats
USÖ, Wilandersalen


10 september 2019 infaller suicidpreventiva dagen som infördes av WHO år 2003. Runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt. Här i Örebro gör vi det genom att arrangera en öppen föreläsning med temat ”Äldres psykiska hälsa”.

Vi har ett fullspäckat program med flera intressanta och kunniga föreläsare. Vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt och kostens betydelse för ett gott åldrande är några inslag. Vi kommer också får höra föreläsare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa dela med sig av sin historia.

Susanne Rolfner Suvanto är en av föreläsarna under konferensen. Susanne har haft uppdrag från regeringen att ta fram en Nationell kvalitetsplan för Äldreomsorgen  och är också en uppskattad författare.

Reservera gärna datumet 10/9 redan nu.

Fullstängt program kommer under augusti månad.
Konferensen sker i samverkan mellan Region Örebro län och föreningarna Hjärnkoll, SPES samt studieförbundet Sensus.

 

Datum: 10 september 2019

 

Tid: 13.30-18.00

 

Plats:
Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro

Föreläsningen länkas till:
Föreläsningssalen, Karlskoga lasarett
Föreläsningssalen, Lindesbergs lasarett

 

Målgrupp
Alla intresserade

Avgift/anmälan: ingen avgift eller anmälan

 

Program:

Fullständigt program aviseras under augusti på sidan: www.regionorebrolan.se/psykiatrin/forelasningar

Samt via facebooksidan: Skydd för livet

 

Kontaktperson:

Agneta Westman, Region Örebro läns  samordnare för det suicidpreventiva arbetet
agneta.westman@regionorebrolan.se

 

 

Välkomna!