Föreläsning: Traumatisering Om krigens psykiska konsekvenser och vårdens ansvar

0

Datum/Tid
Dag(ar) - 2018-02-22
13:00 - 16:00

Plats
Lindesbergs lasarett, Föreläsningssalen, plan 01


Att möta patienter med PTSD och tortyrskador

Mobila Asylteamet Norra länsdelen samt Närsjukvårdsområde Norr inbjuder till en eftermiddag med givande föreläsningar. Frida Johansson Metso är psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med människor som drabbats av tortyr och PTSD och som levt under flykt och i exil. Frida arbetar bland annat på Transkulturellt Center i Stockholm.

Innehåll

– Hur kan vi identifiera de som varit utsatta för tortyr eller de som befinner sig i posttraumatisk stress?

– Hur kan vi förstå och hjälpa patienterna vidare?

Program

13.00- 13.10 Områdeschef Per-Olof Larsson inleder tillsammans med samordnare från Mobila Asylteamet Norr (Helena Sundberg)

13.10- 14.00 Frida Johansson Metso från Transkulturellt centrum föreläser

14.00- 14.15 Bensträckare med frukt, bokbord med litteratur samt information inom området (Traumagruppen/enheten, kulturtolkar samt kulturkommunikatörerna, RÖL)

14.15- 15.30 Föreläsning fortsätter

15.30- 16.00 Mobila Asylteamet Norr samt Asyl- och invandrarhälsan informerar om sina verksamheter

 

Målgrupp

Anställda inom primärvården, akutsjukvården, psykiatrin, kommun och sjukhusvården

 

Tid

Samma utbildning ges vid 2 tillfällen:

Torsdag 8 februari, 13.00- 16.00

Torsdag 22 februari, 13.00- 16.00

 

Plats

Föreläsningssalen, plan 01

Lindesbergs lasarett

Om du önskar delta via videolänk kan du få information av

peter.eldh@regionorebrolan.se

 

Anmälan

Tre dagar före via (för frukt beställning) e-post till

ktc.lindesberg@regionorebrolan.se

 

Information

Frågor besvaras av:

Annika Hickisch

Tel 85 433, 070-298 84 84

Annika.hickisch@regionorebrolan.se

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Att möta tortyr, PTSS 2018-02 (inbjudan, pdf)