Behandling av schizofreni – Nya nationella riktlinjer och vårdprogram

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Dag(ar) - 2019-09-03
13:00 - 16:15

Plats
USÖ, Wilandersalen


Inom psykiatrin pågår ett arbete med att anpassa vårt arbetssätt utifrån de nya nationella riktlinjerna och vårdprogram för behandling av schizofreni. Arbetsgruppen bjuder nu in till en föreläsning om de nya riktlinjerna och vårdprogrammet.

Anmälan för anställda i Region Örebro län->

Anmälan för ej anställda i Region Örebro län->