Eva-Karin Jakobsson

Ambassadör

Föreläser om Återhämtning från sjukdomsperioder. Att komma tillbaka från en inre och yttre resa, i mitt fall Indien som utgångs-punkt och min diagnos schizoaffektivt syndrom. Jag visar bilder ifrån mina Indienresor.