Cecilia Ekman

Ambassadör

Jag har erfarenhet av:
Vilken form av psykisk ohälsa har du erfarenhet av? Och på vilket sätt?

Utsatt för psykiska otrygga hemförhållanden i form av en förälder med narcissistisk personlighetsstörning. Följt av otrygghet, låg självkänsla, skuld/skam, ensamhet samt att vända detta i vuxna år till psykisk hälsa och välbefinnande.

Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på:
Försök ge en så tydlig bild av vad besökarna kan förvänta sig av din föreläsning. Pratar du till exempel om livet med Asperger med både humor och allvar? Eller blandar du din föreläsning med sång och musik?

Jag berättar om hur ett utåtagerande barn som växt upp med psykisk utsatthet kan förväxlas med ADHD, Hur utbredningen av narcissistisk personlighetsstörning/energitjuvar finns omkring oss och påverkar oss i vår vardag, i nära relationer eller på en arbetsplats. Kommer också att fokusera på att finna din egen psykiska välbefinnande och de verktyg som kan öppna upp för detta. Hur psykisk hälsa kan lyftas fram ur det som kan vara psykisk ohälsa.

Detta gör jag med mycket kärlek och kunskap om livet om människans fallgropar och potential.

Och vad tror du att mottagaren har för behållning/nytta av att se din föreläsning. Får hen en större förståelse, en aha-upplevelse, kommer den förstå hur viktigt bemötandet är …?

Alla har någon gång stött på en narcissist eller energittjuv, vill därför ge en större kunskap i att känna igen dessa beteenden och en förståelse över vilken fantastisk potential vi människor egentligen besitter om vi får rätt verktyg för att öppna vårt hjärta och gränslösa potential.

Om du kan/brukar anpassa och förändra din föreläsning efter var du föreläser – berätta det.

Beror på målgruppen, lärare kanske mer till att se elever som växer upp med psykisk ohälsa hur de kan inge en trygghet och bättre bemötande, – ungdomar mer hoppet och kunskapen om sin egen potential och kraft att nå ditt de själva vill utan andras förväntningar och normer. – Vuxna allmänt, grundkonceptet, – vuxna psykisk ohälsa något mer på verktygen för att hitta vårt inre ljus och balans igen. Inom vården mer inriktning på att kanske se barnet och inte alltid gå utifrån förväntade normer/ramar som ADHD, problem barn osv. Utan se till bakomliggande faktorer i den psykiska miljö som hen växer upp i, lära med hjärtat (EQ emotionell intelligens)

Kort beskrivning:
För att direkt vid bilden och namnet ska kunna se vad respektive ambassadör föreläser om (så att besökaren snabbt ser om den vill gå vidare) behöver vi ha en ”kortkortkort-variant” av vad ambassadören erbjuder.

Så om du skulle ge en kort förklaring, med bara några ord, som beskriver vad du föreläser om – hur skulle den se ut.

Exempelvis: Autism – problem eller gåva? Att vara förälder till barn med NPF. Strategier för livet med Aspergers syndrom.

Denna föreläsning kommer handla om hur jag växte upp i ett dysfunktionellt hem med psykisk ohälsa samt växte upp med ett intresse för människans beteende och tillvaro som tog mig ur psykisk ohälsa och började att hitta verktyg för att må bra igen.

Jag kommer berätta hur psykisk ohälsa som barn i sitt hem kan leda till ett utåtagerande och ADHD-liknande beteende, hur jag blev en kanal för de psykiska otrygga och ohälsosamma förhållandena, skapade en stämpel av syndabock med mobbing och lärare samt andra vuxna som ej förstod. Till att idag arbeta aktivt med att vilja få andra människor att se sitt existentiella balans och hitta sitt eget inre ljus och välbefinnande. Att vilja ge människor verktyg för att reflektera över sin egna psykiska hälsa utifrån de förutsättningar och inre längtan som finns hos varje enskild unik individ, alla är fantastiska människor med oändliga möjligheter,

Övrigt:
Finns det något mer som du tror kan vara värdefullt att ha med på din presentation? Berätta.

För mig är det viktigt att berätta om psykisk ohälsa men också att belysa det faktum att psykisk hälsa också finns och hur vi skaffar oss verktyg för att finna dessa värden som skapar psykisk hälsa och genuint välbefinnande i vår vardag. För alla är värda att må bra och alla är värda att få chansen till att utvecklas och hitta sig själva i det så pressade och stressade samhälle som i mellan åt kan uppfattas av oss i samhället. Samhället är vi, du och jag, när du mår bra mår andra bra, du är värdefull.