Zandra Edwardsson

Ambassadör

Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka.
Det finns alltid två sidor av myntet. Mina erfarenheter har inte varit bortkastade, det har gjort mig till den jag är i dig och som jag accepterar. Innan jag fick min Bipolära diagnos, levde jag i ett känslomässigt kaos på insidan som inte alltid syntes på utsidan. Jag försökte fly undan min depression och min starka ångest genom att leva självdestruktivt. Idag har jag skapat BRA strategier som jag gärna delar med mig av. Det har gjort det möjligt för mig komma tillbaka till arbete och ett fungerande liv.

Jag skäms inte alls över min bipolära sjukdom för mig är det lika naturligt som att ha diabetes, i båda fallen behöver man ta hänsyn till sin sjukdom.
En livfull, engagerande och inspirerande föreläsning som visar att allt är möjligt.

Jag diskuterar gärna era önskemål och lägger upp föreläsningen efter målgrupp, syfte, tid och lokal. Detta kan göras i olika former så som ren föreläsning, workshop, frågestund eller paneldebatt.