Susanna Larsson - Föreningen (H)järnkoll Örebro län

Susanna Larsson

Ambassadör

Föreläser om livet med Aspergers syndrom, strategier i vardagen. Hjälpmedel och lösningar. Har erfarenhet av depression, psykiatrisk slutenvård, behandlingshem, boendestöd, terapier och medicinering.
Föreläsningslängd: 1 – 2 timmar, eller enligt överenskommelse.