Monica Winnberg Buhr - Föreningen (H)järnkoll Örebro län

Monica Winnberg Buhr

Ambassadör

Deltar i olika fokusgrupper samt andra arbetsgrupper. Jag har samtalsgrupper för anhöriga som har mist någon genom suicid/självmord.