Kerstin Fjärrfors

Ambassadör

Jag har erfarenhet av:

Utmattningssyndrom och om att vara anhörig till min dotter som har diagnosen Bipolär sjukdom. Jag har efter flera år kvar symptom efter den period av utmattning jag ådrog mig i slutskedet av min arbetsföra period.

Vilken form av psykisk ohälsa har du erfarenhet av? Och på vilket sätt?

Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på:
Jag är flexibel i mina föreläsningar. Jag kan föreläsa om min roll som anhörig till svårt sjuk bipolär dotter. Om så efterfrågas föreläser jag också gärna om den psykiskt sjuka personens svårigheter att få adekvat behandling och bemötande i den somatiska vården. Jag har erfarenhet av, och ger exempel på, hur det kan gå till när person med psykisk ohälsa ifrågasätts av vårdpersonal. En variation av mina föreläsningar handlar om min situation att bli utbränd och min väg tillbaka till ett drägligt liv. Jag föreläser med eller utan hjälp av att visa bilder. Jag är flexibel och kan fängsla publiken och svarar gärna på frågor och känner mig bekväm i olika forum.

Försök ge en så tydlig bild av vad besökarna kan förvänta sig av din föreläsning. Pratar du till exempel om livet med Aspergers med både humor och allvar? Eller blandar du din föreläsning med sång och musik?

Och vad tror du att mottagaren har för behållning/nytta av att se din föreläsning. Får hen en större förståelse, en aha-upplevelse, kommer den förstå hur viktigt bemötandet är …?

Behållningen av mina föreläsningar har visat sig vara betydande för den publik jag föreläst för. Jag får många frågor efter och under mina föreläsningspass. Beroende av vilken sammansättning gruppen har som jag föreläser för så anpassar jag mig efter deras förförståelse av det jag presenterar.

Om du kan/brukar anpassa och förändra din föreläsning efter var du föreläser – berätta det.

Jag har föreläst för pensionärer och då med förståelsen att det förekommer depression och dåligt mående även i denna målgruppen. Jag anpassar mig då till situationen och blir seriös men inte för tung i mina, exempel. Jag använder humor som ett smörjmedel och förlöser ofta ett skratt även i om det är en tung situation som jag presenterar.
Jag har föreläst för skötare som fortbildar sig. Då tar jag med en del av min erfarenhet av den vårdkunskap jag har från mitt arbetsföra liv i vård, och gör till del mina åhörare aktivt delaktiga.

En annan grupp jag har föreläst för är förvaltnings chefer inom kommunal verksamhet. Det blir ofta nytt för dem att ta del av erfarenheter från verkliga livet om psykisk ohälsa. Det har väckt många intressanta kommentarer och frågor från deras sida.

Kort beskrivning:
Mamma till fyra barn, varav ett med Bipolär sjukdom. Det aktiva liv jag levde utlöste utmattningssyndromet som förändra min tillvaro.
För att direkt vid bilden och namnet ska kunna se vad respektive ambassadör föreläser om (så att besökaren snabbt ser om den vill gå vidare) behöver vi ha en “kortkortkort-variant” av vad ambassadören erbjuder.
Så om du skulle ge en kort förklaring, med bara några ord, som beskriver vad du föreläser om – hur skulle den se ut.
Exempelvis: Autism – problem eller gåva? Att vara förälder till barn med NPF. Strategier för livet med Aspergers syndrom.

Övrigt:
Att acceptera och leva ett meningsfullt liv i en turbulent tillvaro.