Karin Österman

Ambassadör

Jag har erfarenhet av:

Jag har erfarenhet av depression, Aspergers syndrom, dyslexi och stresskänslighet. Jag har erfarenhet av att undvika psykiatrin och hitta vägen till psykisk hälsa utan antidepressiva mediciner. Jag kom över min depression genom ett livs flow. Jag har också erfarenhet av mobilt boendestöd, Daglig Verksamhet och kontaktpersoner. Jag har även studerat historia på universitet och har nästa en fil kand i historia. Jag håller på att avsluta min C-uppsats. Jag har också läs kurser i medicin och vårdhistoria.

Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på:

Min föreläsning heter Karins värld och handlar om hur jag fungerar, tänker och har upplevt i mitt liv. Jag blandar allvar, teorier och humor. Jag tar upp vikten att se personen bakom diagnosen. Jag har inga problem att ta bort delar i min föreläsning som inte passar in i sammanhanget och för gruppen jag ska föreläsa för.

Min föreläsning är anpassad efter gruppen jag föreläser för. Jag använder mig av power point, samtalsföreläsning och jag anpassar mej till vad som passar bäst för tillfälligt. Jag kan spela musik om det passar in i föreläsningen. Jag anpassar föreläsningen efter uppdraget.

Kort beskrivning:

Karins värld – att hitta tillbaka till sig själv bakom diagnosen… Att hitta hem genom Asperger syndrom, depression och stress.

Övrigt:

Min styrka är min humor och självironi och att jag tar inspiration och lärdom från andra människors berättelse genom tiderna och omvandlar det till styrka hos mej.