Erik Widlund

Ambassadör

Jag har erfarenhet av:
Bland annat depression, paranoia, utmattningssyndrom och suicidtankar.

Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på:
Min föreläsning är spontan, utan manus och kommer rakt ifrån hjärtat. Jag berättar om hur mitt liv totalt ändrades strax efter att jag fyllde 20 och om hur jag gick in i en djup depression där min vardag handlade om att ta mitt liv. Otaliga självmordsförsök, alkohol, lidande, mängder av diagnoser och om hur min mor slet vid min sida. Till vändningen och hur jag som 34-åring fick börja lära mig att leva igen.
Föreläsningen fångar lyssnaren, väcker frågor, funderingar och ökar förståelsen. Anhöriga och sjuka kan känna igen sig.
Jag anpassar föreläsningen efter publik, ifrån bemötande, levnadsvanor till en mörk berättelse.

Kort beskrivning:
En oönskad livssituation – att ta mitt liv var den enda lösningen.

Övrigt:
Jag har erfarenhet av feldiagnostisering och felmedicinering