Elisabet Norlinder

Ambassadör

Jag är anhörig till en dotter som har psykossjukdom, ADHD, missbruksproblematik samt läs- och skrivsvårigheter.

Min föreläsning

Min berättelse är ur ett livsloppsperspektiv för mig som närmast anhörig till en dotter som har psykossjukdom, ADHD, missbruksproblematik samt läs- och skrivsvårigheter. Det handlar om nätverkets betydelse och att alltid tro på att ”det blir bättre”. Jag berättar om hur allt började med en dramatisk förlossning fram till dagens situation. Jag pratar om hela resan med elände, skuld och skam, kaos med skulder, missbruk, olyckshändelser, nätverket som byggdes upp, kontakter med vården och stöd från arbetskamrater. Jag föreläser även om hur vård och omsorg har sett ut genom åren, kopplat till Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Idag är min dotter 46 år och har två barn. Jag själv är rejält avlastad och har lämnat de svåraste åren bakom mig. Vi har fortfarande täta kontakter via telefon och jag är med på alla planeringsmöten inom psykiatrin. Tidigare skötte jag hennes ekonomi, alla kontakter med vården, var samtalspart och stöd för henne och barnen. Nu finns en förvaltare och hon har fast samtalskontakt inom psykiatrin. Under en period hade hon även boendestöd.

 De människor jag möter får en bekräftelse på hur livet kan gestalta sig vid liknande problematik och kan få nya tips, aha-upplevelser och råd. De får förståelse för att inte ta över och fixa utan att mer inta en handledande roll och stärka den anhöriges autonomi.