Cecilia Ekman

Ambassadör

Om vägen från psykisk ohälsa som barn till psykiskt välbefinnande som vuxen

Detta är en berättelse om mig som maskrosbarn, hur mitt liv bestod av otrygghet, ensamhet och var psykiskt ohälsosamma för mig att växa upp i. Hur ensamheten och otryggheten utvecklade mig att må dåligt över mig själv, hur det skapade ilska, ångest, låg självkänsla, skuld och skam samt destruktiva val. Och hur min kamp och kunskap i vuxna år har fått mig och lyckats vända det till psykisk hälsa och välbefinnande. Jag berättar vilka verktyg som hjälpte mig som barn och vuxen att återfå kraft och energi till att leva i psykisk hälsa.

I min föreläsning berättar jag om hur psykisk ohälsa som barn kan leda till ett utåtagerande och ADHD-liknande beteende, samt ångest och destruktiva val. Berättar också vad narcissistisk personlighetsstörning/energitjuvar är för någonting och hur det skapar effekter på våra relationer samt vad vi kan göra för att skydda oss mot dem.

Mitt budskap kan variera beroende på målgrupp med det som är det samma är fokuset på hur ett barn som ej har en psykisk hälsosam miljö kan vara och bete sig, samt hur det är att växa upp i detta och hur det kan ge sig i utryck. Kommer också att berätta vad man kan göra för att stötta dessa barn som växer upp i dessa utsatta hemförhållanden.

Jag själv blev som barn en kanal för det otrygga och ohälsosamma förhållanden jag växte upp i. Men idag arbetar jag aktivt med att hjälpa andra människor att hitta rätt verktyg för att nå sitt eget välbefinnande samt för att kunna fånga upp personer med psykisk ohälsa på ett bra sätt.