Cecilia Ekman - Föreningen (H)järnkoll Örebro län

Cecilia Ekman

Ambassadör

Om vägen från psykisk ohälsa som barn till psykiskt välbefinnande som vuxen

Jag var utsatt för psykiskt otrygga hemförhållanden med en förälder med narcissistisk personlighetsstörning, vilket ledde till otrygghet, låg självkänsla, skuld/skam och ensamhet. I vuxen ålder har jag lyckats vända det till psykisk hälsa och välbefinnande.

Min föreläsning

I min föreläsning berättar jag om hur psykisk ohälsa som barn kan leda till ett utåtagerande och ADHD-liknande beteende. Om hur utbredningen av narcissistisk personlighetsstörning/energitjuvar omkring oss (i nära relationer och på arbetsplatser) påverkar oss i vår vardag. Jag pratar om att finna det egna psykiska välbefinnandet och vilka verktyg som kan öppna upp för detta. Och om hur psykisk hälsa kan lyftas fram ur psykisk ohälsa.

Jag anpassar min föreläsning efter målgruppen. När jag möter lärare pratar jag mer om att se och bemöta elever som växer upp med psykisk ohälsa och hur man som lärare kan inge trygghet. När jag möter ungdomar fokuserar jag på hoppet, kunskapen om den egna potentialen och kraften att nå dit man själv vill oavsett normer och andras förväntningar. När jag vänder mig till vuxna som lever med psykisk ohälsa pratar jag om verktygen för att hitta det inre ljuset och balansen igen. Och när jag möter vårdpersonal inriktar jag mig mer på att man ska se barnet och de bakomliggande faktorerna i den psykiska uppväxtmiljön istället för att utgå ifrån förväntade normer/ramar.

Jag blev själv en kanal för de otrygga och ohälsosamma förhållanden jag växte upp i, vilket bland annat skapade en stämpel av syndabock. Något som lärare och andra vuxna inte förstod. Idag arbetar jag aktivt med att hjälpa andra människor att hitta rätt verktyg för att nå sitt eget välbefinnande eller för att kunna möta personer med psykisk ohälsa på ett bra sätt.