Anette Bergdahl

Ambassadör

Om livet före och efter utmattningsdepression // Om att vara förälder till NPF-barn

Jag har egen ohälsa som består i utmattningsdepression och vägen tillbaka efter det. Jag har också tre barn med diagnoser inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – Asperger, ADD, trotssyndrom, autism och ADHD.

 

Föreläsning utmattningsdepression

Mina föreläsningar handlar om hur jag mitt liv såg ut innan och efter min utmattningsdiagnos. Vad var det som gjorde att jag hamnade där, hur kom jag tillbaka och hur fungerar det nu? Jag ger en konkret bild i vad jag upplever som drabbad men också vad min omgivning kanske kunde gjort för att i någon mån förhindra mitt dåliga mående.

För arbetsplatser berättar jag om det som jag upplevt på mitt jobb genom åren. Hur jag blivit hjälpt, men också vad som gjort mig sämre. Jag vill att den som lyssnar ska få mer förståelse för signaler hos medarbetare men också veta hur man ska vara när ”skadan” redan är skedd.

För anhöriga till någon med depression föreläser jag om hur det känns att vara drabbad, hur det påverkar omgivningen och om vägen tillbaka. Jag tror att många känner igen sig och tar med sig hem att man inte är ensam i detta.

Föreläsning anhörig NPF-barn

Mina föreläsningar som mamma till NPF-barn gör jag ensam eller tillsammans med min dotter som har Asperger. Dessa föreläsningar anpassas alltid utifrån beställaren då vi har erfarenhet av allt från skola, BUP och unga-vuxna-psykiatrin till syskonrelationen och nu arbetslivet.
Vi brukar föreläsa i ordning efter Angelicas ålder, från att hon var liten till nu när hon är 23. Men vi kan också dela upp det och föreläsa mer om de bitar som beställaren vill veta mer av. Vi har ganska mycket humor i vår föreläsning för att väga upp det som varit tufft och tungt.
Jag hoppas och tror att man efter att ha lyssnat på vår föreläsning tar med sig mycket igenkännande men också nya kunskaper om bemötande och hur kul, men annorlunda det är att leva i en familj som vår.