Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Våra ambassadörer föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Kommuner, regioner/landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Tuula Pettersson, Administratör

(H)järnkoll Örebro län

tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan.se

070-3059663

Ami Pettersson

Har förvärvsarbetat som förskollärare i över 30 år. Min syster...

Anette Bergdahl

Om livet före och efter utmattningsdepression // Om att vara...

Annika Gelin

Jag har erfarenhet av: Vilken form av psykisk ohälsa har...

Cecilia Ekman

Jag har erfarenhet av: Vilken form av psykisk ohälsa har...

Elisabet Norlinder

Ambassadör

Jag är anhörig till en dotter som har psykossjukdom, ADHD,...

Erik Widlund

ag har erfarenhet av: Bland annat depression, paranoia, utmattningssyndrom och...

Karin Österman

Jag har erfarenhet av: Jag har erfarenhet av depression, Aspergers...

Kerstin Fjärrfors

Jag har erfarenhet av: Utmattningssyndrom och om att vara anhörig...

Maria Hellsten

Jag har erfarenhet av: Anhörig till son och make med...

Monica Winnberg Buhr

Deltar i olika fokusgrupper samt andra arbetsgrupper. Jag har samtalsgrupper...

Nina Larsson

Föreläser om Borderline, Posttraumatisk stress (PTSD), Ångest, Depression, Psykoser, Självskador,...

Örjan Kullh

Föreläser om Generell ångest, panikångest, djupa depressioner, med fysiska och...

Patrik Holmström

Föreläser om Insjuknade i svår depression som jag inte visste...

Sondra Karlsson

Från krossad självbild till ny vetenskap Jag har erfarenhet av...

Susanna Larsson

Föreläser om livet med Aspergers syndrom, strategier i vardagen. Hjälpmedel...

Tuula Pettersson

Föreläser om vikten av tydlighet och att vara förälder till...

Zandra Edwardsson

Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka. Det finns alltid...