Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Våra ambassadörer föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Kommuner, regioner/landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Syfte

Syftet med ambassadörerna är att skapa öppenhet, engagemang och minska fördomar kring psykisk ohälsa i arbetslivet, inom vården, i media och bland allmänheten.

Välj ambassadör efter erfarenhet:

Har förvärvsarbetat som förskollärare i över 30 år. Min syster o vår mamma har precis som jag BIPOLÄR.

Mina föreläsningar handlar om hur jag mitt liv såg ut innan o efter min utmattnings diagnos.

I föreläsningen ”Alldeles underbart autistisk” speglar Annika den omtumlande resan till och från dotterns autismdiagnos.

Jag berättar om hur ett utåtagerande barn som växt upp med psykisk utsatthet kan förväxlas med ADHD..

Föreläser om anhörigperspektiv, om dottern, mor till två barn. Dottern har drabbats av psykoser..

Min föreläsning är spontan, utan manus och kommer rakt ifrån hjärtat. Jag berättar om hur mitt liv..

Föreläser om Återhämtning från sjukdomsperioder. Att komma tillbaka från en inre och yttre resa..

Föreläser om egen erfarenhet av diagnosen schizofreni (psykostillstånd längre tid än 6 mån). Jag pratar om hälsa/ohälsa..

Jag föreläser om mina erfarenheter av psykisk ohälsa både hur jag gick utanför psykiatrin..

Mamma till fyra barn. Jag kan föreläsa om min roll som anhörig som har diagnosen Bipolär..

Maria beskriver det dagliga livet i en familj med flera medlemmar som har NPF och hur det påverkar hela familjen..

Deltar i olika fokusgrupper samt andra arbetsgrupper. Jag har samtalsgrupper för anhöriga..

Föreläser om Borderline, Posttraumatisk stress (PTSD), Ångest, Depression, Psykoser, Självskador, självmordsförsök..

Föreläser om Insjuknade i svår depression som jag inte visste då föregåtts av en längre mani och första inläggningen..

Sondra Glitterblicken är rutinerad utbildad affektiv Strateg med suicid som spetskompetens föreläsare och utbildare..

Föreläser om livet med Aspergers syndrom, strategier i vardagen. Hjälpmedel och lösningar. Har erfarenhet av depression..

Föreläser om vikten av tydlighet och att vara förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF)..

Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka. Det finns alltid två sidor av myntet. Mina erfarenheter..

Föreläser om Generell ångest, panikångest, djupa depressioner, med fysiska och psykiska symtom..