Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Våra ambassadörer föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Kommuner, regioner/landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Tuula Pettersson, Administratör

(H)järnkoll Örebro län

tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan.se

070-3059663