Vad är (H)järnkoll?
Mellan 2009 och 2014 har Hjärnkoll varit en nationell kampanj som har drivits av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet Hjärnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa och hälsa. Målet är detsamma som tidigare ­– att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Detta är den lokala hemsidan för Föreningen (H)järnkoll Örebro län.