• Vad är (H)järnkoll?
    Mellan 2009 och 2014 har Hjärnkoll varit en nationell kampanj som har drivits av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet Hjärnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa och hälsa. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift.