Valberedning: (årsmöte 2017)

Kerstin Fjärrfors, Föreningen Balans Örebro

Tuula Pettersson, Attention Lindesberg med grannkommuner

Elisabet Norlinder, Föreningen Stjernan

Nils Eriksson, Attention Lindesberg med grannkommuner

Liza Sörberg, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna

Hösten-2017

Valberedningen träffas för sitt första möte i augusti 2017 och särskild kallelse kommer till valberedarna.