Förutsättningar i arbetslivet

Postad i: Nyheter | 0

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att år 2012 genomföra en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning vilka jämförs med övriga personer i befolkningen, samt utifrån om … Läs mer


Psykiatriföreläsningar i Wilandersalen, USÖ hösten 2013

Postad i: Nyheter | 0

Samma föreläsning hålls två gånger efter varandra: 15.00-16.30 i första hand för våra samverkanspartners 18.00-19.30 i första hand för allmänheten Måndag 9 september – Peter Lewin och ev. någon mer Preliminär titel: ”Vad är rättspsykiatri?” Onsdag 9 oktober – Caroline Burstedt och Catharina Eriksson … Läs mer


Ny hemsida för Hjärnkoll – kampanjlän Örebro

Postad i: Nyheter | 0

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är över 300 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Kampanjen drivs … Läs mer


1 16 17 18 19

www.hjarnkoll.se

Riksförbundet Hjärnkoll

www.nsph.se