Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Våra ambassadörer föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Kommuner, regioner/landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer. Läs mer om vår ambassadörer här.

 

Vill du boka en Attitydambassadör tillika Informatör från nationella registret?

För att boka en ambassadör kontakta oss via info@hjarnkoll.se eller via telefon

till Riksförbundet (H)järnkoll 08-12048820

 

eller direkt från Örebro län, kontakta:

Tuula Pettersson, Administratör
Hjärnkoll Örebro län
tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan.se
Tel.070-3059663