Vill du boka en Attitydambassadör tillika Informatör från nationella registret?

För att boka en ambassadör kontakta oss via info@hjarnkoll.se eller via telefon

Erika Magnusson, Riksförbundet (H)järnkoll 08-12048820

 

eller direkt från Örebro län, kontakta:

 

Tuula Pettersson, Administratör
Hjärnkoll+NSPH Örebro län
tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan.se
Tel.070-3059663