Över 350 ambassadörer

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är över 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Ambassadörerna har valt att vara öppna med sina egen upplevda erfarenheter och berättar om dem på seminarier, föreläsningar, utbildningar och i media. Ambassadörerna är navet i kampanjen eftersom möten och öppenhet människor emellan är ett framgångsrikt sätt att förändra diskriminerande attityder.

Attitydambassadörerna i Örebro län föreläser om diagnoserna: ADHD, ADD, DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Psykossjukdomar, Anorexi & Bulimi, Depression, Ångest och PTSD.

 

> Läs 15 minuters intervjuerna med Attitydambassadörerna.