Ambassadörer i Örebro län

0
Klicka på bilden för att läsa mer...

Örjan Kullh

Attitydambassadör
Örjan Kullh

Attitydambassadör

Föreläser om Generell ångest, panikångest, djupa depressioner, med fysiska och psykiska symtom, fenomen, tillstånd etc.

Föreläser: 45-60 min

076-298 79 42
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Jenny Landin

Attitydambassadör
Jenny Landin

Attitydambassadör

Föreläser om ADHD, Bipolär sjukdom, ätstörningar, övergrepp, depression, psykiatri/vård och alla dess förvecklingar. Skildringar ur ett trasigt liv med allt vad det innebär med fosterhem, mobbning, inläggningar med LPT, självskadebeteende och självmordsförsök, men också en resa med lyckligt slut. Föreläser: 80-90min

070-403 80 03
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Sondra Karlsson

Attitydambassadör
Sondra Karlsson

Attitydambassadör

Sondra Glitterblicken är rutinerad utbildad affektiv Strateg med suicid som spetskompetens föreläsare och utbildare, driver ett socialt företag Glitterblicken som stark eldsjäl och entreprenör

Skrivit utbildningar i Empatisk och Affektiv kommunikation, HBTQ och suicidtankar och hur du förstår och hanterar känslor. Har en egen teknik som blandar vetenskap, erfarenheter, hjärta och allvarlig humor.

Sondra har levt med bipolär 1 sjukdom sen tidiga tonåren med första depression redan vid 9år, föreläsningen livet bakom glitterblicken kan beställas med musik, som gått för utsålda hus genom Sverige som ger en ny insikt i människors affektiva psyke. Återvänt till arbetslivet efter 7 års sjukpension med egen gren inom makeup som heter MakeupStrateg Läs mer www.bakomglitterblicken.se
Fanns ingen plats för mig i samhället så bestämde mig för att skapa mig en! Föreläser 45 -90 min.

Klicka på bilden för att läsa mer...

Anders Odel

Attitydambassadör
Anders Odel

Attitydambassadör

Föreläser om: ADHD en tillgång i arbetslivet!? Mitt ADHD-begåvade liv. ADHD i skolan, pedagogik och hjälpmedel. Ovanstående är exempel på mina föreläsningar och jag är öppen för ytterligare infallsvinklar anpassat efter önskemål. Föreläsningslängd från 10 minuter till halvdag anpassat till uppdragsgivarens önskemål. Kan även föreläsa tillsammans med min sambo Liza Sörberg.

076-093 45 83
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Nina Nolin

Attitydambassadör
Nina Nolin

Attitydambassadör

Föreläser om Borderline, Posttraumatisk stress (PTSD), Ångest, Depression, Psykoser, Självskador, självmordsförsök, och missbruk/destruktivitet. Även om erfarenheten av att leva med en förälder med alkoholmissbruk. Hur jag levde då och hur jag lever nu. Idag är jag diagnosfri. Föreläser 1-2 timmar.

076-112 19 88
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Kerstin Fjärrfors

Senior Ambassadör
Kerstin Fjärrfors

Senior Ambassadör

Föreläser om Bipolär sjukdom, utmattningssyndrom och att vara
anhörig till en person med psykisk ohälsa. Jag håller föreläsning efter beställarens önskemål vad det gäller innehåll, utformning, och tid! Allt från någon timma till halv eller hel dag!

019-24 69 56
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Angelica Larsson & Anette Bergdahl

Attitydambassadörer
Angelica Larsson & Anette Bergdahl

Attitydambassadörer

Mor och dotter föreläser tillsammans och enskilt om glädjen och svårigheterna med Asperger / ADHD i familjen. Om mötet med Barn- och ungdomspsykiatrin, (BUP), skola, kuratorer och andra inblandade.
Föreläsningslängd:Vi lägger upp föreläsningarna efter ert behov, tex inriktningar mot skola, psykiatri eller anhöriga. Vi kan även föreläsa och ta handledaruppdrag enskilt.

Alternativa e-post adresser: anette.bergdahl@telia.com, angelica.larsson@telia.com

073-5610152
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Mia Fridh Hagström

Attitydambassadör
Mia Fridh Hagström

Attitydambassadör

Föreläser om tiden i den vanliga skolan, och även hur det var för mig att hamna i särskolan, berättar även om erfarenhet av mobbing, ångest, fobier, OCD, utredning av diagnos, och vuxenlivet. Bryter av föreläsningen med sång.

Klicka på bilden för att läsa mer...

Serena Hasselblad

Attitydambassadör
Serena Hasselblad

Attitydambassadör

Föreläser om Autism, problem eller en gåva? Serena arbetar med att hjälpa människor med autism. Hon har själv diagnosen Aspergers syndrom. Serena berättar om “olika hjärnor” och annorlunda perception. Hon tar också upp viktiga strategier för vardagsliv och arbetsliv. Mer info: www.serenahasselblad.cybersite.nu

Klicka på bilden för att läsa mer...

Eva-Karin Jakobsson

Attitydambassadör
Eva-Karin Jakobsson

Attitydambassadör

Föreläser om Återhämtning från sjukdomsperioder. Att komma tillbaka från en inre och yttre resa, i mitt fall Indien som utgångs-punkt och min diagnos schizoaffektivt syndrom. Jag visar bilder ifrån mina Indienresor.

Klicka på bilden för att läsa mer...

Karin Österman

Attitydambassadör
Karin Österman

Attitydambassadör

Jag föreläser om mina erfarenheter av psykisk ohälsa både hur jag gick utanför psykatrin och hur jag kom över min depression på ett annorlunda sätt. Föreläsningen innehåller humor, allvar, historiskt perspektiv och glädje. Jag tar upp boendestöd, studier vid universitet, skolerfarenheter och mobbning. Jag har en Asperger syndrom diagnos och problem med dyslexi och depression.

073-0505338
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Patrik Holmström

Attitydambassadör
Patrik Holmström

Attitydambassadör

Föreläser om Insjuknade i svår depression som jag inte visste då föregåtts av en längre mani och första inläggningen vid 18 års ålder i början av tredje årskursen i gymnasiet.
Fick sedermera diagnosen bipolär sjukdom typ II cykloid psykos. Har alltid levt i skuggan av min sjukdom som kommit i episoder men oftast har jag behövt vård för mina djupa depressioner.
Att bli sjuk så ung är omvälvande i sig och i en tid då fördomarna var många gånger mer förekommande. Emellan mina episoder har jag funkat relativt normalt med vänner, familj och övrig omgivning. Är idag aktiv sedan 10 år inom brukarrörelsen i olika föreningar och arbetar intressepolitiskt för vår målgrupp. Allt i samverkan.

073-546 26 43
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Tuula Pettersson

Attitydambassadör/Administratör
Tuula Pettersson

Attitydambassadör/Administratör

Föreläser om vikten av tydlighet och att vara förälder till barn med NPF, sorg och glädje.

070-352 40 94
Fellingsbro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Rebecca Hurtig

Attitydambassadör
Rebecca Hurtig

Attitydambassadör

Föreläser om: Mina egna erfarenheter med ätstörningarna anorexi och bulimi och även om självskadebeteende. En liten flickas berättelse om vägen tillbaka efter 10 år med ätstörningar, att aldrig ge upp hoppet och om kärleken till livet. Föreläsningslängd anpassas efter behov kan vara allt från 30 minuter till 4 timmar, frågestund efter eller innan är något jag alltid erbjuder.

070-260 99 40
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Susanna Larsson

Attitydambassadör
Susanna Larsson

Attitydambassadör

Föreläser om livet med Aspergers syndrom, strategier i vardagen. Hjälpmedel och lösningar. Har erfarenhet av depression, psykiatrisk slutenvård, behandlingshem, boendestöd, terapier och medicinering.
Föreläsningslängd: 1 - 2 timmar, eller enligt överenskommelse.

070-344 46 53
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Hanna Sjöberg

Attitydambassadör
Hanna Sjöberg

Attitydambassadör

Föreläser om egen erfarenhet av diagnosen schizofreni (psykostillstånd längre tid än 6 mån). Jag pratar om hälsa/ohälsa, om livshistorier och episoder av intresse. Pratar 1-2h och hälften av tiden är då gemensamt samtal.

072-1912512
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Elisabet Norlinder

Senior Ambassadör
Elisabet Norlinder

Senior Ambassadör

Föreläser om anhörigperspektiv, om dottern, mor till två barn. Dottern har drabbats av psykoser, missbrukat och fått diagnosen adhd. Föreläser också om vikten av föreningstillhörighet.

076-006 73 25
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Monica Winnberg Buhr

Senior Ambassadör
Monica Winnberg Buhr

Senior Ambassadör

Deltar i olika fokusgrupper samt andra arbetsgrupper. Jag har samtalsgrupper för anhöriga som har mist någon genom suicid/självmord.

076-026 44 72
Degerfors
Klicka på bilden för att läsa mer...

Annika Gelin

Attitydambassadör
Annika Gelin

Attitydambassadör

I föreläsningen ”Alldeles underbart autistisk” speglar Annika den omtumlande resan till och från dotterns autismdiagnos utifrån boken ”Mamma, jag är viktig” som hon gav ut våren 2014 på vulkan.se. Annika som är sångerska blandar musik och berättande och kompas av musikern Magnus Andersson från Kumla. Annika betonar vikten av att få vara funktionsunik, hon talar om positiva förväntningars kraft och berättar om hur hon tog sig tillbaka från utmattning till ny livsgnista.

070-650 81 74
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Angela Hedenberg

Attitydambassadör
Angela Hedenberg

Attitydambassadör

Föreläser om: min livsresa med adhd och missbruk, kampen om att komma tillbaka till ett samhälle man inte passar in i, ett samhälle där när man är stämplad som f.d. missbrukare och blir diskriminerad av vården. Jag föreläser utifrån brukarperspektivet och om svårigheterna att få rätt hjälp av myndigheterna. Livet är inte enkelt när man har en funktionsnedsättning, det blir inte enklare när vården som ska hjälpa inte gör de.
Jag har lyckats vända ett liv från kriminalitet och hemlöshet till ett liv med eget boende och håller på att starta en egen förening. En förening som jobbar med de mest utsatta i samhället: Hemlösa missbrukare.
Har två barn som också har adhd som jag. Även där har jag fått bråka för att de ska få hjälp. Jag brinner för att jobba för att göra skillnad, lyfta frågor till politiken.
På fritiden tränar jag min hund i weight pull, är ute mycket med mina barn och gör roliga saker, tar igen de år jag förlorat med mina barn då jag var på behandlingshem.

076-254 85 98
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Ami Pettersson

Senior Ambassadör
Ami Pettersson

Senior Ambassadör

Har förvärvsarbetat som förskollärare i över 30 år. Min syster o vår mamma har precis som jag BIPOLÄR. SJUKDOM ! Jag insjuknade 2001. Jag vill jobba på “ ‘gräsrotsnivå”- i samtal- möten på tu man hand - Dessutom vill jag gärna föreläsa för anhöriga o intresserade om psykisk ohälsa - Bipolär Sjukdom.

073-154 47 71
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Andreas Ericson

Attitydambassadör
Andreas Ericson

Attitydambassadör

Jag föreläser om: hur min depression yttrat sig genom åren samt om min Asperger diagnos och lite om mina psykotiska besvär. Har erfarenhet av att leva i en dålig relation.

070-676 38 57
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Zandra Edwardsson

Attitydambassadör
Zandra Edwardsson

Attitydambassadör

Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka.
Det finns alltid två sidor av myntet. Mina erfarenheter har inte varit bortkastade, det har gjort mig till den jag är i dig och som jag accepterar. Innan jag fick min Bipolära diagnos, levde jag i ett känslomässigt kaos på insidan som inte alltid syntes på utsidan. Jag försökte fly undan min depression och min starka ångest genom att leva självdestruktivt. Idag har jag skapat BRA strategier som jag gärna delar med mig av. Det har gjort det möjligt för mig komma tillbaka till arbete och ett fungerande liv.

Jag skäms inte alls över min bipolära sjukdom för mig är det lika naturligt som att ha diabetes, i båda fallen behöver man ta hänsyn till sin sjukdom.
En livfull, engagerande och inspirerande föreläsning som visar att allt är möjligt.

Jag diskuterar gärna era önskemål och lägger upp föreläsningen efter målgrupp, syfte, tid och lokal. Detta kan göras i olika former så som ren föreläsning, workshop, frågestund eller paneldebatt.

070-378 48 98
Örebro
Klicka på bilden för att läsa mer...

Liza Sörberg

Attitydambassadör
Liza Sörberg

Attitydambassadör

Föreläser om: Anhörigperspektivet till någon med ADHD och att lära sig jobba med sig själv tillsammans med ADHD:aren.

Föreläsningslängd: Anpassningsbart efter behov kan vara allt från 10 minuter till 2 timmar. Tillsammans med Anders Odel kan vi prata längre tid.

076-093 45 86
Örebro