Resursförstärkning inom psykiatrin

Postad i: Nyheter | 0

I januari tillsattes en arbetsgrupp bestående av medarbetare från ambulansen och akutmottagningarna i länet, samt från psykiatrin och akutvårdsavdelningen på USÖ. Uppdraget var att ta fram en plan … Läs mer

Utbildning till studiecirkelledare

Postad i: Nyheter | 0

Några (H)järnkollsambassadörer har varit på utbildning till studiecirkelledare. Det var SENSUS som höll i utbildningen. Utbildningsledare var Kerstin Selén och kursansvarig var Karin Forsberg. Platsen var det fagra … Läs mer

1 2 3 4 22