Sydnärkes Folkhälsoteam bjöd in till konferensen ”Omtag, famntag, klapp eller adjöss” – folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla

Postad i: Nyheter | 0

Platsen var Sjöängen i Askersund vid Vätterns strand och (H)järnkoll Örebro län var där och informerade om ambassadörernas uppdrag. Senior ambassadörerna Monica Winnberg Buhr och Elisabet Norlinder delade ut informationsmaterial om (H)järnkoll och aktuella skrifter som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Jag passade på att informera om Activas IPS-projekt[i], en väg till jobb och hälsa, som handlar om att få hjälp till arbete eller studier. Ett projekt som främjar hälsa och motverkar långa sjukskrivningsperioder. Hela konferensens budskap var att förebygga ohälsa i allmänhet men också hur det går att förebygga psykisk ohälsa. T.ex. föreläste Steven J. Linton, professor i klinisk psykologi 0m ”Att sova i ett modernt samhälle-social jetlag bland unga.” Sydnärkes ungdomsråd gav tips om hur det går att öka ungas delaktighet och inflytande. De efterlyste också att få träffa och lyssna till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag passade på att informera lite extra om ambassadörsverksamheten! Vi fick ta del av ett teaterprojekt #Metoo. En gripande föreställning om sexuella trakasserier. Eva Ahremalm hade varit process- och projektledare för teatergruppen och berättelserna. Huvudtalare var Margareta Kristensson, professor emeritus och överläkare i socialmedicin, Linköpings universitet. Hon föreläste på ett engagerande sätt om ”Folkhälsa på riktigt”. Det var lätt att konstatera att vi ambassadörer starkt bidrar till att stärka folkhälsan genom våra livsberättelser och att sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Vi är på rätt väg….

2018-05-04

Elisabet Norlinder

[i]IPS=Individual Placement and Support, Individuellt stöd till arbete. Metoden bygger på att psykiatrisk behandling och arbete kombineras. Elisabet Norlinder sitter med i projektets styrgrupp och representerar nätverket NSPH i Örebro län. Mer information ges av Mats Wickholm, Activa, 070-7549616.

Elisabet Norlinder studerar rapporten Liv & hälsa i Mellansverige 2017

 

Eva Ahremalm från Teaterprojekt #Metoo

 

Tobias Jansson och Stina Ogenklev, Askersunds kommun, föreläste om ”Hur engagerar vi ungdomar i fysisk planering?”

 

Sjöängen konferens, utsikt mot Vättern