Årsmöte 23 april för Föreningen (H)järnkoll Örebro län

Postad i: Nyheter | 0

Årsmötet 2018-04-23 för Föreningen (H)järnkoll Örebro län hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Örebro.

Mötet var välbesökt och efter årsmötesförhandlingarna var det avtackning och gemensamt kaffe med smörgåstårta från ICA, Frövi. En alltigenom trevlig sammankomst som gav energi till kommande verksamhetsår. 

Till mötesordförande valdes Susanne Rydéhn från Region Örebro län

Till mötessekreterare valdes Sofia Wange från Region Örebro län. Två justerare och rösträknare valdes och det blev Karin Österman och Patrik Holmström.

 

Till ny styrelse valdes: ordförande, 2 år

 • Anette Bergdahl, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna.

Till ordinarie ledamot, 2 år

 • Karin Österman, omval, Autism och Aspergerföreningen i Örebro Län
 • Ami Pettersson , omval, FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete
 • Christina Wendin, nyval, Attention Lindesberg med grannkommuner
 • Angelica Larsson, nyval, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna.

 

Ersättare på 1 år

 • Ann-Mari Wulfstrand Byhlin, 1 år

Ersättare nr 1, Verdandi Örebro län

 • Nina Nolin, 1 år

Ersättare nr 2, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna

 • Henry Anderson, 1 år

Ersättare nr 3, FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete nyval.

 

Fyllnadsval, väljs på 1 år

 • Håkan Pettersson 1 år, Attention Lindesberg med grannkommuner, för Henry Andersson
 • Hanna Sjöberg 1 år, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna,  för Per Ejdsäter

 

Lekmannarevisor väljs på 2 år

 • Margareta Runhede, ordinarie

Föreningen Stjernan

Lekmannarevisor väljs på 1år

 

 • Sofia Wange, ersättare

FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete

 

OBS! 2017, Valdes på 2 år, mandat går ut 2019:

 • Patrik Holmström, Sektionen (H)järnkollsambassadörerna, nyval.
 • Monica Winnberg Buhr, SPECSuicid Prevention och Efterlevandes Stöd.omval

 

Valberedning väljs på 1 år:

 • Kerstin Fjärrfors, Föreningen Balans Örebro
 • Tuula Pettersson,Attention Lindesberg med grannkommuner
 • Elisabet Norlinder, Föreningen Stjernan, sammankallande
 • Nils Eriksson, Attention Lindesberg med grannkommuner

 

Örebro 2018-04-27

Valberedningen/Elisabet Norlinder, sammankallande

 

Sofia Wange och Susanne Rydehn

 

Margareta Runehede, lekmannarevisor

 

Angelica Larsson, nyvald till styrelsen