Fortbildning på Karlskoga folkhögskola 9-10 november

Postad i: Nyheter | 0

Novembermörkret sänker sig över oss och vi vet vad som ligger framför oss-bister vinter med snö och halka! Det kändes därför mycket positivt att delta i (H)järnkolls fortbildningsdagar på Karlskoga Folkhögskola 9-10 november. Värmlands och Örebro läns (H)järnkollsambassadörer samlades i positiv anda. Där fanns mycket värme, gemenskap och skratt. Kursledningen Maria Trygg, Tuula Pettersson, Helen Hemberg Eriksson och Eva Lövåker hade satt ihop ett intressant program. Bl.a. fick vi ta del av Etisk plattform för (H)järnkoll och (H)järnkollsambassadörerna. Snart kommer alla att få ta del av den och man ska då personligen ta ansvar för att följa den Etisk plattformen. Var och en får helt enkelt skriva under på att man gör det! Vi genomförde en del grupparbeten om nuläget och framtida önskat läge. Vi gick också igenom vilka kontakter vi har för att få uppdrag till föreläsningar. Avslutningsvis spånade vi om vilka ytterligare kotakter vi borde ta. Diskussionerna var givande och stundtals intensiva, så intensiva  att kursledare Maria Trygg fick uppmana oss att tala en i taget.

Den muntliga utvärderingen visade att vi alla var nöjda med dagarna och den gemenskap som uppstått. Bra att konferensen var från lunch till lunch. Man är inte trött när man kommer och det finns tid för vila efter avslutad kurs. Utbytet mellan föreningarna var bra på många sätt och kanske speciellt för att man gav och tog emot tips. ”Ja! Så kan vi också göra!” Bra koncept på fortbildningsdagarna och så var ju maten så god.

Tack till alla!

Elisabet Norlinder, senior ambassadör